Kontakt

Uppsala / stockholm

Om mig

Jag är utbildad inom informativ illustration och har primärt arbetat med design av digital utbildning. Med tiden har mitt fokus kommit att utvidgas och omfatta flera delar av digitala produktioner så som användarvänlighet och att hitta nya alternativa sätt att lösa uppgifter.

Mitt huvudsakliga arbetsområde har varit design och produktion både i en arbetsledande AD-roll, producent, konsult och på senare tid även som utbildare. Att arbeta som frilansare ställer stora krav på att ta egna initiativ och vara självgående men i de projekt jag ingår är det ofta flera roller inblandade vilket också kräver samarbete och tät kommunikation. Jag ser båda delar som naturliga förutsättningar för nå framgång i projekten.