Interaktiv utbildning

 PRODUKTION / DESIGN / KONCEPT / animation

Från första pixel
till färdig interaktiv utbildning

I över tio års tid har jag hjälpt företag och myndigheter skapa effektiva och användaranpassade digitala utbildningar. Mitt arbete kännetecknas av fokus på design, koncept och utveckling där enkelhet, tydlighet och användarvänlighet är centralt och givetvis anpassat efter kundens designprofil.

Digital utbildning i mätteknik till försvarsmakten

Tillsammans med Lexicon interactive tog jag fram en digital utbildning åt försvarsmakten som går igenom hantering av el och mätinstrument. Användaren får ta del av informationsfilmer och animationer och sedan själv använda mättinstrumentet i interaktiva övningar följt av kontrollfrågor.

Mallar för digital utbildning

Ett vanligt uppdrag är att ta fram standardiserade mallar för digital utbildning. Ett mallpaket används sedan för att effektivisera produktionen av digital utbildning och skapar en enhetlighet som också gör det lättare för användaren att ta del av produktionerna.