USER EXPERIENCE

Gränssnitt (UI) / Prototyper / KONCEPT 

en förutsättning för en lyckad produkt

Jag har tagit fram digitala produktioner under 15 års tid där användarvänligheten i såväl gränssnitt som innehållet av produktionen prövats genom användartest. Med denna erfarenhet i kombination med insikter om designprinciper och konventioner tar jag fram digitala produktioner med hög användarvänlighet. 

PrototypEr

Med hjälp av prototyper tar jag fram en testversion av applikationen som kan utvärderas och testas. På så sätt kan många misstag upptäckas tidigt i arbetsprocessen och problem som annars riskerar att byggas in och bli kostsamma att ändra senare i produktionsfasen kan undvikas. En prototyp har flera syften men det stora värdet är att få en helhetsupplevelse där de förslag och idéer som ligger till grund för produkten förverkligas då prototypen kan skapas nära nog identisk med slutprodukten.

Koll på kartan

I Samarbete med lantmäteriet tog jag tillsammans med Lexicon Interactive fram utbildningen Koll på kartan. I utbildningen får användaren grundläggande kartkunskap och lära sig använda kartan som ett verktyg vilket är viktigt inom flera områden exempelvis krisberedskap. Genom animationer visar vi skillnaden mellan geografisk och magnetisk nord och i interaktiva övningar får användaren mäta och räkna avstånd mellan punkter på kartan.